Het Bestuur van de Vereniging de Stichtse Aanspanning Doorn

 • Vacature: Voorzitter
 • Herman Schouten: Vice Voorzitter en redacteur Stichste Heraut
 • Jeanet de Goede: Secretaris
 • Michiel van de Watering: Penningmeester
 • Wilma Schouten: Bestuurslid en redacteur Stichtse Heraut

Belangrijke gegevens en adressen

Vereniging Stichtse Aanspanning Doorn
Secretariaat:  Mevr. Jeanet de Goede
Gersteveld 16
3931 WC WOUDENBERG
Tel: 06-50962678
Rekeningnummer Stichtse Aanspanning : Rabobank NL38RABO0372449204
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 404 762 96 E-mail:  info@stichtseaanspanning.nl
Facebook: https://www.facebook.com/stichtseaanspanning

De Stichtse Heraut


Redactie: Wilma en Herman Schouten E-mail adres: info@stichtseaanspanning.nl

De Werkgroep Kastelentocht Doorn

 • de heer M. (Martin) van der Graaf, voorzitter
 • mevrouw P. (Petra) van der Graaf-van Soest, secretaris
 • de heer Bert Hogendoorn, afgevaardigde bestuur
 • mevrouw B. (Bea) van Loenen, penningmeester
 • mevrouw M. (Maartje) van der Welle, inschrijvingen;
 • de heer T. (Theo) Schippers, vrijwilliger/coördinator veiligheid
 • de heer T. (Toon) Wortel, werkgroeplid;
 • de heer H. (Hans) Vermeulen, coördinator route;

E-mailadres: info@kastelentochtdoorn.nl
Homepage: www.kastelentochtdoorn.nl/

Werkgroep Historisch Gerij

 • Toon Wortel
 • Harm Huisjes
Emailadres: info@stichtseaanspanning.nl

Stichting Lunters Daagje Peerdsturen

 • B. Bloemert
 • H. Brunekreef ( voorzitter)
 • Mevr. B. van Silfhout-van de Brandhof
 • Homepage: www.peerdsturen.nl