Het Bestuur van de Stichtse

Nico van Engelen: Voorzitter
Stephanie Vos, Hilversum, secretaris
Bea van Loenen, Penningmeester
Wilma Schouten , bestuurslid en redacteur Stichtse Heraut
Herman Schouten, bestuurslid en redacteur Stichste Heraut

Belangrijke Gegevens en Adressen

Rekeningnummer Stichtse Aanspanning : Rabobank NL38RABO0372449204
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 404 762 96
Website : http://www.stichtseaanspanning.nl
E-mail Adres :  info@stichtseaanspanning.nl
Webmaster :  Ron Woering
E-mail adres : web@stichtseaanspanning.nl
klik hier voor ons e-mail; formulier

De Stchtse Heraut

Redactie: Wilma en Herman Schouten
E-mail adres: info@stichtseaanspanning.nl

Werkgroep Kastelentocht

- de heer M. van der Graaf, voorzitter;
- mevrouw M. van der Welle, inschrijvingen;
- secretariaat: M|evr. P van der Graaf-vanSoest
- mevrouw B. Van Loenen, penningmeester;
- de heer T. Schippers, werkgroeplid;


E-mail adres: kastelentocht@stichtseaanspanning.nl

Werkgroep Historisch Gerij

Informatie Historisch Gerei:
Toon Wortel en Harn Huisjes info@stichtseaanspanning.nl

Werkgroep Lunters Daagjes Peerdsturen

Werkgroep Lunters Daagje Peerdsturen
De werkgroep is overgegaan naar de gelijknamige stichting.
B. Bloemert
H. Brunekreef ( voorzitter)
Mevr. B. van Silfhout-van de Brandhof

Ereleden van de Vereniging de Stichtse Aanspanning Doorn

H.C. Hoek, H.J.Lameris, Ere Voorzitters
Mevr. B.L. Stam, Erelid W.C. van Engelen, J.J.Jagtenberg , Leden van verdienste
P. van Doorn-Witteveen ,P.vander Graaf-van Soest ,Leden van verdienste