Evenementen


Gedurende het men-seizoen, dat meestal al vroeg in maart begint, en afgesloten wordt met de traditionele snertrit in oktober, worden ritten voor aanspanningen georganiseerd. Sommige zijn uitsluitend voor “authentiek” gerij en andere zijn beter te rijden met een marathon- of trainingswagen.

Kastelentocht


De vereniging is natuurlijk bekend om het jaarlijks terugkerende, grootste Nederlandse evenement op het gebied van authentieke rijtuigen en koetsen, de Kastelentocht Doorn. Ook dit jaar wordt deze gehouden op de 3de zondag van augustus.

Mennen


De basis van onze vereniging is het plezier in het omgaan met paarden en het aangespannen rijden.
De Vereniging Stichtse Aanspanning Doorn hecht er belang aan dat de aanspanningen veilig de weg op kunnen of kunnen meedoen aan een evenement op terrein.
Lees verder onze reglementen

Contact


Wilt u meer weten over de vereniging, evenementen of het lidmaatschap neem dan contact op met behulp van ons contact formulier . Wilt U inschrijven voor de Kastelentocht Doorn, ga dan naar de speciale website

Laatste Nieuws

Stichtse Heraut komt eraan

Deze keer een dubbeldik exemplaar met oa. de rittenkalender voor 2020, de uitnodiging voor de kastelentocht en een reportage van de uitreiking van het 500ste rijtuigcertificaat.

14 maart 2020: Bosrit Rijsbergen

De Vereniging "Glijen en Rijen" nodigt de leden van de Stichtse Aanspanning Doorn uit deel te nemen aan de Bosrit Rijsbergen op 14 maart as. Grotendeels wordt door het bos

8 maart: Drie Dorpen Ruiter & Menroute

Op 8 maart wordt voor de 14e keer De Drie Dorpen ruiter-en menroute georganiseerd Alle informatie vindt u op https://www.dedriedorpen.be/

Het nieuwe bestuur

Tijdens de laatste ledenvergadering van 10 januari werden als nieuwe bestuursleden verkozen: Mevr Jeanet de Goede en de Heer Bert  Hogendoorn Ze gaan respectievelijk fungeren als secretaresse en voorzitter. Interim

1ste rit van het seizoen 28 maart : de Strandrit

Net als vorig jaar zal de Strandrit gereden worden op het strand van  's Gravenzande. Details volgen hier zo snel mogelijk

Agenda 2020 is online

Nadat op de jaarvergadering de agenda voor 2020 werd geaccordeerd is deze op de website geplaatste (klik hier)

Onze nieuwe voorzitter

Tijdens de bijzonder goed bezochte ledenvergadering van 10 januari jl werd Bert Hogendoorn, per acclamatie, verkozen tot voorzitter van de Vereniging de Stichtse Aanspanning Doorn

Make an Appointment

Our Gallery